Продукти

Гъбопроизводство
Снимка Съдържание Линк
Апарати за пастьоризация с вода

Апарата работи с топлоносител вода. Конструкцията оптимизира процеса на топлообмен чрез принудителна циркулация на топлоносителя и равномерното му разпределение в обема.

Виж още ...
Апарати за пастьоризация с водна пара

Апарата за пастьоризация е с принудителна циркулация на водната пара, което създава оптимално температурно поле. Движението на парата е с посока нагоре през продукта навлизайки от разпределителна парна камера.

Виж още ...
ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНИ СТЕЛАЖИ ЗА ПЕЧУРКА

  Стелажите са оптимално решение за гъбарници в които има или ще бъде реализирано механизирано отглеждане на гъби -печурка.

ПРЕДИМСТВА:

Виж още ...
ГРАПИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

Удобна за работа ,захваща и премества компост ,слама, трева, тор и големи камъни във фермата. Здравите, заменяеми зъби на грапата са пригодени и за най-тежка работа.

Виж още ...
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ - ОВК

Проектирането на ОВК инсталацията заедно с технологията са двете съществени части на цялостния проект. В никакав случай ние не омаловажаваме другите колеги от проектантския екип.

Виж още ...
Камери за пастьоризация на компост

В съответствие  с технологията за реализиране на контролиран  процес на пастьоризация във втора фаза от производството на компост , предлагаме оборудването за което е направено съответното изчисление на хидравличните загуби  както и  избор на съот

Виж още ...
Камери за стерилизация на компост

Камерите за стерилизация, които предлагаме се използуват за стерилизация на субстрат, на щамове гъби, които имат дълго време на развитие, на мицела в хранителната среда (субстрата) например шиитаке и др.

Виж още ...
КЛИМАТИЗАЦИЯ ПРИ ХОБИ И МАЛКООБЕМНИ ПРОИЗВОДСТВА

Под "хоби" климатизация ние имаме предвид климатизация за  производители, които имат малкообемни производства, или хора които сега започват своя път на гъбопроизводители и нямат възможност да си позволят, да инвестират голями количества средства п

Виж още ...
КОЛИЧКИ ЗА БРАНЕ НА НИСКИТЕ ЕТАЖИ

Тези колички са разработени за удобсто, и за увеличаване производителността на бране на нистите етажи.

Виж още ...
ЛЕБЕДКА ЗА ПЪЛНЕНЕ / ИЗПРАЗВАНЕ

В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА!

Виж още ...
ЛЕНТОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ

Лентовите транспортьори са оборудване за захранване с компост на машини за пълнене на тунели или камери и други машини извършващи обработка на компост.

Виж още ...
МАШИНА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА КОМПОСТ ВЪРХУ СТЕЛАЖИ

В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА!

Виж още ...
МАШИНА ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ТУНЕЛИ И КАМЕРИ

Машините от този тип служат за механизиране на процеса на вкарване на субстарта / компоста в камерите за пастьоризация и ферментационни тунели ( бункери ).

Виж още ...
МАШИНИ ЗА ПЪЛНЕНЕ НА КОМПОСТ В БЛОКЧЕТА

Машините за пълнене на компост / субстрат във форма на паралепипед ( блокчета ), според продукта се разделят на:

- Машини за блокчета за гъба печурка

- Машина за блокчета за гъба кладница

Виж още ...
МАШИНИ ЗА ПЪЛНЕНЕ НА КОМПОСТ ЗА ГЪБИ В ТОРБИ

При отглеждането на гъби печурка има няколко варианта за зареждане /поставяне/ на компостта в производствените помещения.

Виж още ...
ПОЛИВНО ДЪРВО

В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА !

Виж още ...
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ ПО ЗАДАНИЕ НА КЛИЕНТА

В гъбопроизводството, хранително-вкусовата промишленост, както и в много други отрасли се налага да се конструират и произвеждат машини по задание на клиента.

Виж още ...
РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ Виж още ...
СЛАМОРЕЗКА

Тази сламорезна машина е предназначена за нарязване на слама с размер, отговарящ на технологичните изисквания при производството на субстрат за гъби кладница.

 

Виж още ...
СТЕЛАЖИ ЗА КЛАДНИЦА

Отглеждането на гъби кладница ,чрез използване на стелажи оптимизира производството и увеличава добивите от единица площ.

ПРЕДИМСТВА:

Виж още ...
Вентилация, хладилна и климатична техника
Снимка Съдържание Линк
ИНОВАТИВНО КЛИМАТИЗИРАНЕ НА ГЪБАРНИЦИ

При наличие на природни ресурси  /вода/ сме разработили инсталации за предварително охлаждане и затопляне на свежия въздух. Те са съвместими със системите за климатизация и ги допълват като правят енергийните разходи много по-малки!

Виж още ...
ПРОФЕСИОНАЛНО КЛИМАТИЗИРАНЕ

Климатичните системи налагат наличие на енергийно стопанство и агрегати (чилъри или термопомпи) за производство на студена вода (глюкол), системи за овлажняване на въздуха, климатични камери, вентилационни системи, специализирани системи за автома

Виж още ...
Битови климатизатори-галерия

- Фирма Пропартнър Инжежеринг ООД, извършва монтаж, както на нови така и на втора употреба(собственост на клиента) битови климатици, без значение от производителя т.е. по желание на клиента.

Виж още ...
Асемблиране на нови хл.агрегати

Фирамата предлага асемблиране на хладилни агрегати с изцяло нови компоненти.

Виж още ...
ВЕНТИЛАЦИЯ НА БИТОВИ И ИНДУСТРИАЛНИ СГРАДИ

Вентилация за битови помещения  Чрез вентилацията се постига в мястото на пребиваване на хората, въздушната среда, която не съдържа вредни газове, пари или прах с над пределно допустимата концентрация.

Виж още ...
Изграждане на хладилни камери и инсталации

ПРОПАРТНЪР ИНЖЕНЕРИНГ ООД  предлага проектиране, изграждане, доставка и монтаж на хладилни и шокови камери.

Основно класификацията на хладилниците камери е:
В зависимост от температурата:

Виж още ...
Отопление с котли на пелети

  Основната и много важна разлика между пелетния котел и котела на твърдо гориво се корени в начина, по който се извършва горивният процес.

Виж още ...
Отопление с термопомпа

Водата, както и въздухът и почвата са неизчерпаеми източници на енергия, които, съчетани с модерната технология на термопомпите, позволяват извличането на топлина с цел отопление и охлаждане на жилищни, административни и офис сгради.

Виж още ...
Отопление с топловъздушни апарати

Tопловъздушните апарати са съоръжения подходящи за производствени, индустриални, търговски сгради или увеселителни заведения. За отопление на всички помещения, където е необходимо да се постигне топлинен комфорт по бърз и икономичен начин.

Виж още ...
Охлаждане и топлоизолиране на транспортни средства

Транспортирането на някои продукти (стоки) изисква определени хигиенни норми и температури по-ниски от околната среда. Това се постига чрез поставяне на изолация на товарната част и монтиране на хладилна инсталация.

Виж още ...
Подово отопление на битови помещения

Подовото отопление представлява оптималното решение за комфорт и икономия на енергия. В действителност това води до доближаване до перфектния температурен профил между пода и тавана.

Виж още ...
Реновиране и асемблиране на втора употреба хладилни агрегати

Много често в нашата практика сме имали клиенти, които имат на скад хладилно оборудване, което са придобили с времето от други фирми длъжници или просто са го закупили защото е било на изгодна цена.

Виж още ...
Машини за обработка на компост и субстрат
Снимка Съдържание Линк
ЗАХРАНВАЩИ ТРАНСПОРТЬОРИ

Захранващите транспортьори най-често се използват за приемане на продукта /субстрат или компост/, с цел равномерно подаване върху последващата транспортна система.

Най-често това е лентов транспортьор.

Виж още ...
Машини втора употреба
Снимка Съдържание Линк
Колички за бране Виж още ...
Лифт за машина за рошене Виж още ...
Машина за разрохване и смесване

Тази машина се движи по страничните бордове на стелажите. Предназначенито на тази машина е да разрохва и смесва слоя покривка.

Тя може да се използва в няколо момента в процеса на отглеждане на гъби.

Виж още ...
Машини и апарати за ХВП
Снимка Съдържание Линк
Машина за рязане на локум

Машината е предназначена за разкрояване на блатове от локум. Нарязването на блата е в две взаимно перпендикулярни равнини.

 

Виж още ...
Обръщач на буркани 212ml

Обръщач на буркани колона 212ml. Обръщане на ъгъл 180º.

При необходимост може да бъде изработен за завъртане на друг ъгъл.

Виж още ...
Обръщач на буркани 314ml

Обръщач на буркани 314ml. Обръщане на ъгъл 180º.

Виж още ...
Преддробачи

В процес на разработка !

Виж още ...
Проектиране и изработване

Пропартнър Инженеринг ООД, разработва и изработва нова екипировка, и различни видове машини за ХВП.

Виж още ...
Сортировачна лента СЛ 01

В процес на разработка!

Виж още ...
Чуков дробач

Предназначен за окончателно раздробяване на домати и други, без костилкови продукти. Снабден със система за измиване, след приключването на работния процес.

Виж още ...
Чукова мелница за пипер

Изработена от неръждаема и инструментална стомана за смилане на суровини на хранително вкусовата промишленост.

Виж още ...