Услуги

 • Ние разработваме, проектираме и реализираме обекти и инсталации в областа на отоплението, вентилацията, климатизацията и хладилната техника.
 • Работим в областа на машиностроенето за леката, хранително-вкусовата промишленост и гъбопроизводството.
 • Фирмата ни разполага със специалисти със сертификат за проектиране в областа на ОВКХТ.
 • Предлагаме разработване на нестандартни машини, възли за дадени машини в ХВП, леката промишленост и гъбопроизводството.
 • Консултираме както настоящи така и бъдещи наши клиенти за техните идеи в тези области.
 • Извършваме, ремонт, диагностициране, профилактика и дозареждане на хладилници, хладилни витрини, хл.бусове и камиони.
 1. Проектиране на инвестиционни обекти  част ОВКХТ.
 2. Създаване на конструктивна документация на детайлни възли машини по модел на клиента.
 3. Конструиране и създаване на конструктивна документация на детайли, възли, нестандартни машини от областта на хранително-вкусовата и леката промишленост, гъбопроизводството.
 4. Изработване и монтаж на нестандартни машини и съоражения.
 5. Ремонт на хладилни инсталации, чилъри, термопомпи.
 6. Ремонт на хладилни инсталации на транспортни средства.
 7. Преработка и промяна на чилъри, термопомпи от въздух-вода или въздух-въздух на вода-вода и/или въздух-вода и обратно.
 8. Създаване на коструктивна документация, инженеринг, ремонт, монтаж, термопомпи, гъбопроизводство, консервна промишленост и проектиране.