Апарати и оборудване за стерилизация и пастьоризация

Снимка Име Съдържание Линк
Апарати за пастьоризация с вода

Апарата работи с топлоносител вода. Конструкцията оптимизира процеса на топлообмен чрез принудителна циркулация на топлоносителя и равномерното му разпределение в обема.

Виж още ...
Апарати за пастьоризация с водна пара

Апарата за пастьоризация е с принудителна циркулация на водната пара, което създава оптимално температурно поле. Движението на парата е с посока нагоре през продукта навлизайки от разпределителна парна камера.

Виж още ...
Камери за пастьоризация на компост

В съответствие  с технологията за реализиране на контролиран  процес на пастьоризация във втора фаза от производството на компост , предлагаме оборудването за което е направено съответното изчисление на хидравличните загуби  както и  избор на съот

Виж още ...
Камери за стерилизация на компост

Камерите за стерилизация, които предлагаме се използуват за стерилизация на субстрат, на щамове гъби, които имат дълго време на развитие, на мицела в хранителната среда (субстрата) например шиитаке и др.

Виж още ...