Машини за обработка на компост и субстрат

Машините за обработка на компост служат основно за подобряване качеството на гъбния компост, както и за намаляване на човешкия фактор. Чрез внедряване на машини в компостните площадки се увеличава обема на произведения компост, а разходите за неговото производство намаляват.

Добрите производствени практики показват, че внедряването на машини за обработка компост е неизбежен момент от всяко едно предприетие за производсто на компост.

Снимка Име Съдържание Линк
ГРАПИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

Удобна за работа ,захваща и премества компост ,слама, трева, тор и големи камъни във фермата. Здравите, заменяеми зъби на грапата са пригодени и за най-тежка работа.

Виж още ...
ЛЕНТОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ

Лентовите транспортьори са оборудване за захранване с компост на машини за пълнене на тунели или камери и други машини извършващи обработка на компост.

Виж още ...
МАШИНА ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ТУНЕЛИ И КАМЕРИ

Машините от този тип служат за механизиране на процеса на вкарване на субстарта / компоста в камерите за пастьоризация и ферментационни тунели ( бункери ).

Виж още ...
МАШИНИ ЗА ПЪЛНЕНЕ НА КОМПОСТ В БЛОКЧЕТА

Машините за пълнене на компост / субстрат във форма на паралепипед ( блокчета ), според продукта се разделят на:

- Машини за блокчета за гъба печурка

- Машина за блокчета за гъба кладница

Виж още ...
МАШИНИ ЗА ПЪЛНЕНЕ НА КОМПОСТ ЗА ГЪБИ В ТОРБИ

При отглеждането на гъби печурка има няколко варианта за зареждане /поставяне/ на компостта в производствените помещения.

Виж още ...
СЛАМОРЕЗКА

Тази сламорезна машина е предназначена за нарязване на слама с размер, отговарящ на технологичните изисквания при производството на субстрат за гъби кладница.

 

Виж още ...
ЗАХРАНВАЩИ ТРАНСПОРТЬОРИ

Захранващите транспортьори най-често се използват за приемане на продукта /субстрат или компост/, с цел равномерно подаване върху последващата транспортна система.

Най-често това е лентов транспортьор.

Виж още ...