Вентилация, хладилна и климатична техника

  Вентилацията, хладилната и климатична техника са взаимно свързани процеси. Често при вентилацията и климатизирането на индустриални и битови помещения се използват хладилни системи. Хладилната техника има за основна задача  изкуствено получаване на студ, който в настоящия момент намира широко практическо приложение в редица отрасли на икономиката.

  Развитоето на хладилната техника и на климатизацията е свързано пряко с потребностите на човека. Естествено възниква необходимостта от охлаждане на продукти до температура под тази на околната среда, както и за поддържане на оптимален комфорт на човешкото тяло в индустриални и битови помещения.

  Климатичната техника е комплекс от технически средства предназначени за създаване и автоматично поддържане на оптимални параметри на въздушната среда в климатизираните помещения, независимо от постоянно променящите се външни и вътрешни фактори.

Снимка Име Съдържание Линк
ИНОВАТИВНО КЛИМАТИЗИРАНЕ НА ГЪБАРНИЦИ

При наличие на природни ресурси  /вода/ сме разработили инсталации за предварително охлаждане и затопляне на свежия въздух. Те са съвместими със системите за климатизация и ги допълват като правят енергийните разходи много по-малки!

Виж още ...
КЛИМАТИЗАЦИЯ ПРИ ХОБИ И МАЛКООБЕМНИ ПРОИЗВОДСТВА

Под "хоби" климатизация ние имаме предвид климатизация за  производители, които имат малкообемни производства, или хора които сега започват своя път на гъбопроизводители и нямат възможност да си позволят, да инвестират голями количества средства п

Виж още ...
ПРОФЕСИОНАЛНО КЛИМАТИЗИРАНЕ

Климатичните системи налагат наличие на енергийно стопанство и агрегати (чилъри или термопомпи) за производство на студена вода (глюкол), системи за овлажняване на въздуха, климатични камери, вентилационни системи, специализирани системи за автома

Виж още ...
Битови климатизатори-галерия

- Фирма Пропартнър Инжежеринг ООД, извършва монтаж, както на нови така и на втора употреба(собственост на клиента) битови климатици, без значение от производителя т.е. по желание на клиента.

Виж още ...
Асемблиране на нови хл.агрегати

Фирамата предлага асемблиране на хладилни агрегати с изцяло нови компоненти.

Виж още ...
ВЕНТИЛАЦИЯ НА БИТОВИ И ИНДУСТРИАЛНИ СГРАДИ

Вентилация за битови помещения  Чрез вентилацията се постига в мястото на пребиваване на хората, въздушната среда, която не съдържа вредни газове, пари или прах с над пределно допустимата концентрация.

Виж още ...
Изграждане на хладилни камери и инсталации

ПРОПАРТНЪР ИНЖЕНЕРИНГ ООД  предлага проектиране, изграждане, доставка и монтаж на хладилни и шокови камери.

Основно класификацията на хладилниците камери е: В зависимост от температурата:

Виж още ...
Отопление с котли на пелети

  Основната и много важна разлика между пелетния котел и котела на твърдо гориво се корени в начина, по който се извършва горивният процес.

Виж още ...
Отопление с термопомпа

Водата, както и въздухът и почвата са неизчерпаеми източници на енергия, които, съчетани с модерната технология на термопомпите, позволяват извличането на топлина с цел отопление и охлаждане на жилищни, административни и офис сгради.

Виж още ...
Отопление с топловъздушни апарати

Tопловъздушните апарати са съоръжения подходящи за производствени, индустриални, търговски сгради или увеселителни заведения. За отопление на всички помещения, където е необходимо да се постигне топлинен комфорт по бърз и икономичен начин.

Виж още ...
Охлаждане и топлоизолиране на транспортни средства

Транспортирането на някои продукти (стоки) изисква определени хигиенни норми и температури по-ниски от околната среда. Това се постига чрез поставяне на изолация на товарната част и монтиране на хладилна инсталация.

Виж още ...
Подово отопление на битови помещения

Подовото отопление представлява оптималното решение за комфорт и икономия на енергия. В действителност това води до доближаване до перфектния температурен профил между пода и тавана.

Виж още ...
Реновиране и асемблиране на втора употреба хладилни агрегати

Много често в нашата практика сме имали клиенти, които имат на скад хладилно оборудване, което са придобили с времето от други фирми длъжници или просто са го закупили защото е било на изгодна цена.

Виж още ...