Подово отопление на битови помещения

Подовото отопление представлява оптималното решение за комфорт и икономия на енергия. В действителност това води до доближаване до перфектния температурен профил между пода и тавана.

В какво се състои преимуществата и недостатъците на подовото отопление ?
  Главния аргумент в полза на системата за подово отопление е повишения комфорт на пребиваване на човека в помещението, тъй като се използва цялата повърхност на пода. Въздуха в помещението се отоплява отдолу нагоре, като на нивото на пода той е малко по-топъл отколкото на височина от 2 – 2,5 м.
  Към недостатъците се отнасят относително високата стойност, в сравнение с радиаторното отопление, а така също и повишените изисквания към техническата компетентност и професионализъм на монтажниците и качеството на тяханата работа. При използване на качествени материали и съблюдаване технологията на монтажа, в грамотно проектираната система на водно подово отопление не възникват проблеми по време на експлоатация.

За получаване на разчетната температура  на подово отопление се използват помпено-смесителни възли. Те образуват отделен циркулационен нискотемператутрен контур, в който се добавя горещия топлоносител от първичния контур. Количеството на рециркулиращ топлоносител може да се регулира както ръчно, така и автоматично с помощта на терморегулатори.