ЛЕНТОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ

Лентовите транспортьори са оборудване за захранване с компост на машини за пълнене на тунели или камери и други машини извършващи обработка на компост.
Размерите на транспортьорите и това да ли са хоризонтални или подъгъл зависят според нуждите. В най-общият случай те биват:

  • хоризонтални - подвижни
  • хоризонтални - стационарни
  • наклонени – подвижни
  • наклонени – стационарни

Ние предлагаме транспортьори с различни дължини – и с производителност – 15, 25, или 50 тона на час.