МАШИНА ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ТУНЕЛИ И КАМЕРИ

Машините от този тип служат за механизиране на процеса на вкарване на субстарта / компоста в камерите за пастьоризация и ферментационни тунели ( бункери ). Това оборудване значително намалява ръчния труд, и времето за изпълнение, а оттам и разходите за производството на субстрат / компост.  Те притежават качествато да хомогенезират компоста / субстрата, а така също и възможността за правилна подредба  във височина и ширина, което води до добра пропоскливост на циркулиращия през компоста / субстрата въздух (паровъздушна смес ). При бункерното компостиране задължително имат и възможност за добавяне на вода с цел, промяна на влажността на материала.

Машините изпълнявани от Пропартнър Инженеринг ООД са в няколко конфигурации:

- Със захранващ кош, който е част от самата машина

- Без захранващ кош - тук машината задължително работи в комбинация с лентови транспортьори и един захранващ транпортьор ( хопер).

Всички машини са подвижни и могат да се преместват на собствен ход. Захранването (подаването) на компост/субстрат се осъществява с челни товарачи, снабдени със земеделски грапи.

Типът и конфигурацията се избират в зависимост от обемите на производство.