СТЕЛАЖИ ЗА КЛАДНИЦА

Отглеждането на гъби кладница ,чрез използване на стелажи оптимизира производството и увеличава добивите от единица площ.

ПРЕДИМСТВА:

  • На предлаганите от нас  стелажи лесно се поставят и свалят  торбите с поставения в тях субстрат , посят преди това с мицел за кладница.
  • Опаковката със субстрата може да бъде както с форма на паралелепипед (блокче),така и с формата на цилиндър(торба).
  • Тези  стелажи способстват за равномерна осветеност.
  • Стелажите са с оптимална височина което ги прави изключително удобни при бране.
  • При това разположение на опаковката върху стелажа се създава оптимална възможност за обтичане с климатизирания въздух.