ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ ПО ЗАДАНИЕ НА КЛИЕНТА

В гъбопроизводството, хранително-вкусовата промишленост, както и в много други отрасли се налага да се конструират и произвеждат машини по задание на клиента. От една страна не всеки гъбопроизводител може да си позволи изцяло автоматизирани и напълно оборудвани машини и съоръжения.  Както винаги Пропартнър Инженеринг ООД е търсил и намирал решение за своите клиенти. Така ние първи в гъбопроизводството в България предложихме опцията, да се конструира и изработи машина по задание на клиента.