Климатизация на гъбарници

Отглеждането на гъби в гъбарници изисква осигуряване на оптимални параметри на въздуха за получаване на максимално добри резултати.

Параметрите на въздуха - температура, относителна влажност, чистота,газов състав (контрол на СО2), скорост на движение се управляват и подържат в оптимални стойности за съответния щам гъби чрез предлаганите от нас климатични системи. Предлаганите от нас решения са подходящи, както при отглеждане на кладница, така и при печурка или при шиитаки.

Снимка Име Съдържание Линк
ИНОВАТИВНО КЛИМАТИЗИРАНЕ НА ГЪБАРНИЦИ

При наличие на природни ресурси  /вода/ сме разработили инсталации за предварително охлаждане и затопляне на свежия въздух. Те са съвместими със системите за климатизация и ги допълват като правят енергийните разходи много по-малки!

Виж още ...
КЛИМАТИЗАЦИЯ ПРИ ХОБИ И МАЛКООБЕМНИ ПРОИЗВОДСТВА

Под "хоби" климатизация ние имаме предвид климатизация за  производители, които имат малкообемни производства, или хора които сега започват своя път на гъбопроизводители и нямат възможност да си позволят, да инвестират голями количества средства п

Виж още ...
ПРОФЕСИОНАЛНО КЛИМАТИЗИРАНЕ

Климатичните системи налагат наличие на енергийно стопанство и агрегати (чилъри или термопомпи) за производство на студена вода (глюкол), системи за овлажняване на въздуха, климатични камери, вентилационни системи, специализирани системи за автома

Виж още ...