КЛИМАТИЗАЦИЯ ПРИ ХОБИ И МАЛКООБЕМНИ ПРОИЗВОДСТВА

Под "хоби" климатизация ние имаме предвид климатизация за  производители, които имат малкообемни производства, или хора които сега започват своя път на гъбопроизводители и нямат възможност да си позволят, да инвестират голями количества средства при старта!

За тях ние предлагаме един компромисен вариант, при който в известна степен се покриват технолигичните изисквания за производство на гъби. Тъй като технолигията не може да бъде спазена на 100%, съответно не може да се очакват и максималните добиви.   Произвеждането на гъби с този начин на климатизация се прилага с голяма успеваемост при стартиране на гъбопроизводсто с малък капитал.