Оборудване за гъбарници

Снимка Име Съдържание Линк
ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНИ СТЕЛАЖИ ЗА ПЕЧУРКА

  Стелажите са оптимално решение за гъбарници в които има или ще бъде реализирано механизирано отглеждане на гъби -печурка.

ПРЕДИМСТВА:

Виж още ...
КОЛИЧКИ ЗА БРАНЕ НА НИСКИТЕ ЕТАЖИ

Тези колички са разработени за удобсто, и за увеличаване производителността на бране на нистите етажи.

Виж още ...
ЛЕБЕДКА ЗА ПЪЛНЕНЕ / ИЗПРАЗВАНЕ

В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА!

Виж още ...
МАШИНА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА КОМПОСТ ВЪРХУ СТЕЛАЖИ

В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА!

Виж още ...
ПОЛИВНО ДЪРВО

В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА !

Виж още ...
СТЕЛАЖИ ЗА КЛАДНИЦА

Отглеждането на гъби кладница ,чрез използване на стелажи оптимизира производството и увеличава добивите от единица площ.

ПРЕДИМСТВА:

Виж още ...