Асемблиране на нови хл.агрегати

Фирамата предлага асемблиране на хладилни агрегати с изцяло нови компоненти.