Реновиране и асемблиране на втора употреба хладилни агрегати

Много често в нашата практика сме имали клиенти, които имат на скад хладилно оборудване, което са придобили с времето от други фирми длъжници или просто са го закупили защото е било на изгодна цена. Под хл.оборудване имаме предвит не цялостна хладилна система, а само някои части отнея, например: хл.компресор; кондензатор и ресивер. Естествено в даден момент всеки иска да се възползва от направените в микало инвестиции, с цел да рзшири бизнеса си, без да влага значителен финансов ресурс.

И точно тук ние предлагаме решение за всеки индивидуален случай. Ние можем да реновираме оборудването което имате, да допълним липсващите компоненти и така да получите завършена и работеща хладилна исталация.

Практиката ни е показала, че при добро съхранение, правилно асемблиране и експлоатация, тези хладилни системи служат още доста време на своите собственици.