Апарати за пастьоризация с водна пара

Апарата за пастьоризация е с принудителна циркулация на водната пара, което създава оптимално температурно поле. Движението на парата е с посока нагоре през продукта навлизайки от разпределителна парна камера. Топлоизолацията намалява енергийните загуби. Разтоварването на апарата става чрез завъртане около странична ос. Апарата се предлага с прозводителност 200кг. ,500 кг. и 800кг. мокра слама за един цикъл.

Апарата е походящ при старт в производството на кладница.

Модели АПП-2, АПП-5, АПП-8