Охлаждане и топлоизолиране на транспортни средства

Транспортирането на някои продукти (стоки) изисква определени хигиенни норми и температури по-ниски от околната среда. Това се постига чрез поставяне на изолация на товарната част и монтиране на хладилна инсталация. Топлоизолацията трябва да отговаря за съответната температура на транспортирания продукт. Вътрешната страна на изолационния пласт е стъклопластово покритие (слой), което отговаря на следните основни показатели:

  1. Механична здравина
  2. Неутрална хигиенна преграда
  3. Топлонепроводими качества

Пода на транспортното средство се изпълнява от изолиращ пласт покрит с водоустойчива механично здрава плоскост залята със смола с гарантирани хигиенни и механични качества. Обкантването между стените и пода се изпълнява от неръждаем или алуминиев материал. Хладилната част е компановка само от нови елементи или по желание на клиента от съответната марка.