ЗАХРАНВАЩИ ТРАНСПОРТЬОРИ

Захранващите транспортьори най-често се използват за приемане на продукта /субстрат или компост/, с цел равномерно подаване върху последващата транспортна система.

Най-често това е лентов транспортьор.