ИНОВАТИВНО КЛИМАТИЗИРАНЕ НА ГЪБАРНИЦИ

При наличие на природни ресурси  /вода/ сме разработили инсталации за предварително охлаждане и затопляне на свежия въздух. Те са съвместими със системите за климатизация и ги допълват като правят енергийните разходи много по-малки! Разработените от нас инсталации могът да работят, както последователно така и паралелно с професионалните и хоби системи за климатизация.

Тези съоръжения могът да бъдат заложени още в начален етап на проектиране на гъбарници, но могът да бъдат монтирани и на вече изградени и функциониращи гъбарници. Те могат да подобрят работата на професионалните системи, а и да допълнят и оптимизират хоби системите.