Отопление с термопомпа

Водата, както и въздухът и почвата са неизчерпаеми източници на енергия, които, съчетани с модерната технология на термопомпите, позволяват извличането на топлина с цел отопление и охлаждане на жилищни, административни и офис сгради. Това ги превръща и в надеждно и екологично решение за високо качество на живот.

Термопомпите по устройство и принцип на работа са хладилни уредби. Разликата е в това ,че те работят на по-високо температурно ниво и че се използват както за охлаждане така и за отопление.

  

 

А кпд е по-голям, когато температурната разлика е по-малка.
Извода е, че термопомпите са по ефективни когато ∆Т (темп. разлика е малка).
Климатиците са термопомпи въздух–въздух. Основен недостатък е, че при понижаване на външните температури намалява тяхната ефективност.
Пример: При външна температура -10 °С температурата на изпарение на хладилния агент в климатика е -20°С т.е в Келвини е Tи= 273,15-20=253,15К,а температурата на кондензация трябва да бъде (+50°Сдо+65°С) т.е в Келвини е Tи=57+273.15=330.15 К
∆Т=77,а кпд η=0.5        μ=330,15.0,50/77=2.14
Отоплителния коефициент показва какво количество топлина получавате при единица вложена енергия. За горния пример с разход 1кW се получават 2.14кW.

Когато се използва за източник на топлина почвата или подпочвената вода, чиято температура е около 12- 13 °С ефективноста е следната:
Ти=6-8°С, Тк=55°С   а в Келвини е Тк=328.15К, то температурната разлика е ∆Т=47°С, а кпд за тази разлика е η=0.65

           СОР (μ)=328.15*0,65/47=4,54 т.е с 1кW  получавате 4.54кW

При това външната температура на въздуха не оказва никакво влияние върху СОР.