За нас

Дейноста на Пропартнър Инженеринг ООД се простира в областта на машини и апарати за гъбопроизводството, ОВКХТ/отопление, вентилация, климатизация и хладилна техника / и МАХВП / машини и апарати за хранително вкусовата промишленост/.
Нашата цел е да Ви предложим компетентни решения за вашите проблеми, използвайки нашите познания и опит в областта на инвестиционното проектиране, конструирането на машини и апарати и производстото им. Асистираме при вземането на вашите решения, конкретно за всеки клиент.

Ние разполагаме със специалисти притежаващи знания и практически опит, които не само търсят, но и намират решения за проблемите ви.

Фирмата е създадена от дипл.инж.Рангел Спасов, които има богат и дълъг професионален и практически опит.

Трудовата си дейност в КК „Витамина” започва през 1977г. в производството, поддръжката и ремонта на оборудване за ХВП. Въз основа на знанията си и креативния си характер се издига в йерархията до конструктор. След натрупан опит и практика, заслужено е оценен от ръководството и се сдобива с титлата гл.конструктор и ръководител направление машини и съоражения в консервен комбинат „Витамина” гр.Стамболийски. Работил е също така във фирма за производство на мицел за гъбопроизводството, както и като гл.инженер на фирма за хладилна техника.