Отопление, вентилация и климатизация на индустриални, административни и битови сгради

Снимка Име Съдържание Линк
ВЕНТИЛАЦИЯ НА БИТОВИ И ИНДУСТРИАЛНИ СГРАДИ

Вентилация за битови помещения  Чрез вентилацията се постига в мястото на пребиваване на хората, въздушната среда, която не съдържа вредни газове, пари или прах с над пределно допустимата концентрация.

Виж още ...
Отопление с котли на пелети

  Основната и много важна разлика между пелетния котел и котела на твърдо гориво се корени в начина, по който се извършва горивният процес.

Виж още ...
Отопление с термопомпа

Водата, както и въздухът и почвата са неизчерпаеми източници на енергия, които, съчетани с модерната технология на термопомпите, позволяват извличането на топлина с цел отопление и охлаждане на жилищни, административни и офис сгради.

Виж още ...
Отопление с топловъздушни апарати

Tопловъздушните апарати са съоръжения подходящи за производствени, индустриални, търговски сгради или увеселителни заведения. За отопление на всички помещения, където е необходимо да се постигне топлинен комфорт по бърз и икономичен начин.

Виж още ...
Подово отопление на битови помещения

Подовото отопление представлява оптималното решение за комфорт и икономия на енергия. В действителност това води до доближаване до перфектния температурен профил между пода и тавана.

Виж още ...