ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНИ СТЕЛАЖИ ЗА ПЕЧУРКА

  Стелажите са оптимално решение за гъбарници в които има или ще бъде реализирано механизирано отглеждане на гъби -печурка.

ПРЕДИМСТВА:

  • Високата точност позволява лесно да се поставят машините за механизирано обработване на лехите – поставяне на покривка, бране, разрохване, поливане с вода. Конструкцията на стелажите улеснява почистването след всеки цикъл от производството.
  • Конструкцията легло с борд създава достатъчно повърхност и здравина. Механизираното зареждане осигурява раномерност на компоста. Тя позволява също така да се зарежда компост във формата на блокчета със/без използване на мрежа.
  • Високо качество на галванизиране, ако са стоманени. Алуминиевите стелажи са другия вариант на метал.
  • Стелажите са проектирани ,като е взето под внимание статичното натоварване на компоста,покривката,водата и на оборудването за обработка ,което гарантира безопасното използване на стелажите.
  • Стелажите са съвместими с всички видове оборудване и аксесоари за модерно и механизирано отглеждане на гъби.