Машина за рязане на локум

Машината е предназначена за разкрояване на блатове от локум. Нарязването на блата е в две взаимно перпендикулярни равнини.