МАШИНИ ЗА ПЪЛНЕНЕ НА КОМПОСТ В БЛОКЧЕТА

Машините за пълнене на компост / субстрат във форма на паралепипед ( блокчета ), според продукта се разделят на:

- Машини за блокчета за гъба печурка

- Машина за блокчета за гъба кладница

Според степента на автоматизация биват:

- Автоматични блок машини

Те са част от технологична линия, с автоматично дозиране и пресоване на субстрата / компоста , но са снабдени и с допълнителен модул за оформяне на полиетиленовата опаковка, залепване и рязане. Тук човешкия фактор е сведен до минимум, и ролята му е по-скоро контрол и управление на технолигичната линия.

- Полу-автоматични блок машини

Полуавтоматичните машини са част от технологична линия за производство на субстрат/компост, при които се поставя ръчно опаковката в която машината избутва пресования сустрат. Процесите на дозиране и пресоване са автоматизирани. В следствие на което има повишена производителност, точност на процеса дозиране, и автоматично пресоване до съответната плътност. Намаляване на човешкият фактор в сравнение с ръчните блок машини.

 - Ръчни блок машини

Ръчните блок машини, са най-малките по габарит, и са снабдени с най-малко автоматика, което ги прави и най-надежните. Техен недостатък е малката производителност, и наличието на човешки фактор. Подходящи са за производители на субстрат / компост, които сега стартират производство.