Услуги в гъбопроизводството

Сервизно обслужване на машини и апарати. Проектиране и изработване по задание на клиента

Снимка Име Съдържание Линк
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ - ОВК

Проектирането на ОВК инсталацията заедно с технологията са двете съществени части на цялостния проект. В никакав случай ние не омаловажаваме другите колеги от проектантския екип.

Виж още ...
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ ПО ЗАДАНИЕ НА КЛИЕНТА

В гъбопроизводството, хранително-вкусовата промишленост, както и в много други отрасли се налага да се конструират и произвеждат машини по задание на клиента.

Виж още ...
РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ Виж още ...