МАШИНИ ЗА ПЪЛНЕНЕ НА КОМПОСТ ЗА ГЪБИ В ТОРБИ

При отглеждането на гъби печурка има няколко варианта за зареждане /поставяне/ на компостта в производствените помещения. Най-съвременния начин е зареждането на производствените помещения /гъбарници / директно с компост без да е нужно да се опакова. Това са така наречените лехи с височина 18-20см.

Друг метод за зареждане на гъбарниците с компост е във вид на блокчета с полиетиленова опаковка. Формоването на блокчетата и опаковането се извършва от така наречената блок машина.

 За сега в България най-разпространено е поставянето на компост за гъби в полиетиленови торби посредством ръчен труд , което има редица недостатъци. Тенденцията е към подобряване на качеството и намаляване на ръчния труд посредством машина.

  Машинното пълнене има следните предимства:

   • Добро уплътняване на компоста в торбите/блокчетата.
   • Равномерно подаване на посевния материал(мицела).
   • Хомогенизиране на компоста и мицела.
   • Разбиване на бучките компост.
   • Много по-добра производителност с по-ниска себестойност на торбата/блокчето.
   • Намаляване на човешкия фактор.
 

   Ние предлагаме изработване на желана от вас машина със съответната производителност и отговаряща на конкретните изисквания на производството.

Техническа характеристика на машина за пълнене на торби с компост.

Модел: GRAYCAT – СКМ1

Производителност: 12 торби на минута

Посев на мицел: плавно регулируемо

Захранване на машината с компост: механизирано (с челен товарач)

Хомогенизиране на компоста и мицела

Габаритни размери: H=2900mm L=4200mm W=2300mm