Гъбопроизводство

Гъбопроизводството в България се развива основно в 4 района – Пловдивско-Пазарджишки, Хасковски, Русенски и Варненски. Най-много производители – около 700 земеделски стопани и фирми, работят в Пловдивско-Пазарджишкия регион. Близо до Пловдив е и най-голямата борса за прясна печурка – тържището в Първенец. В района са разположени и големи предприятия за преработка на гъби. Гъбопроизводството в България е организирано основно като дребен семеен бизнес.

Търсенето на гъби по света непрекъснато расте. Освен към култивираната печурка все по-голям интерес се забелязва към култивираната кладница, която вече заема над 26% от пазара в Европа.

Въпреки проблемите на стопаните у нас, България все още е лидер в производството на култивирани гъби на Балканите.

Снимка Име Съдържание Линк
Апарати за пастьоризация с вода

Апарата работи с топлоносител вода. Конструкцията оптимизира процеса на топлообмен чрез принудителна циркулация на топлоносителя и равномерното му разпределение в обема.

Виж още ...
Апарати за пастьоризация с водна пара

Апарата за пастьоризация е с принудителна циркулация на водната пара, което създава оптимално температурно поле. Движението на парата е с посока нагоре през продукта навлизайки от разпределителна парна камера.

Виж още ...
ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНИ СТЕЛАЖИ ЗА ПЕЧУРКА

  Стелажите са оптимално решение за гъбарници в които има или ще бъде реализирано механизирано отглеждане на гъби -печурка.

ПРЕДИМСТВА:

Виж още ...
ГРАПИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

Удобна за работа ,захваща и премества компост ,слама, трева, тор и големи камъни във фермата. Здравите, заменяеми зъби на грапата са пригодени и за най-тежка работа.

Виж още ...
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ - ОВК

Проектирането на ОВК инсталацията заедно с технологията са двете съществени части на цялостния проект. В никакав случай ние не омаловажаваме другите колеги от проектантския екип.

Виж още ...
ИНОВАТИВНО КЛИМАТИЗИРАНЕ НА ГЪБАРНИЦИ

При наличие на природни ресурси  /вода/ сме разработили инсталации за предварително охлаждане и затопляне на свежия въздух. Те са съвместими със системите за климатизация и ги допълват като правят енергийните разходи много по-малки!

Виж още ...
Камери за пастьоризация на компост

В съответствие  с технологията за реализиране на контролиран  процес на пастьоризация във втора фаза от производството на компост , предлагаме оборудването за което е направено съответното изчисление на хидравличните загуби  както и  избор на съот

Виж още ...
Камери за стерилизация на компост

Камерите за стерилизация, които предлагаме се използуват за стерилизация на субстрат, на щамове гъби, които имат дълго време на развитие, на мицела в хранителната среда (субстрата) например шиитаке и др.

Виж още ...
КЛИМАТИЗАЦИЯ ПРИ ХОБИ И МАЛКООБЕМНИ ПРОИЗВОДСТВА

Под "хоби" климатизация ние имаме предвид климатизация за  производители, които имат малкообемни производства, или хора които сега започват своя път на гъбопроизводители и нямат възможност да си позволят, да инвестират голями количества средства п

Виж още ...
КОЛИЧКИ ЗА БРАНЕ НА НИСКИТЕ ЕТАЖИ

Тези колички са разработени за удобсто, и за увеличаване производителността на бране на нистите етажи.

Виж още ...
ЛЕБЕДКА ЗА ПЪЛНЕНЕ / ИЗПРАЗВАНЕ

В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА!

Виж още ...
ЛЕНТОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ

Лентовите транспортьори са оборудване за захранване с компост на машини за пълнене на тунели или камери и други машини извършващи обработка на компост.

Виж още ...
МАШИНА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА КОМПОСТ ВЪРХУ СТЕЛАЖИ

В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА!

Виж още ...
МАШИНА ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ТУНЕЛИ И КАМЕРИ

Машините от този тип служат за механизиране на процеса на вкарване на субстарта / компоста в камерите за пастьоризация и ферментационни тунели ( бункери ).

Виж още ...
МАШИНИ ЗА ПЪЛНЕНЕ НА КОМПОСТ В БЛОКЧЕТА

Машините за пълнене на компост / субстрат във форма на паралепипед ( блокчета ), според продукта се разделят на:

- Машини за блокчета за гъба печурка

- Машина за блокчета за гъба кладница

Виж още ...
МАШИНИ ЗА ПЪЛНЕНЕ НА КОМПОСТ ЗА ГЪБИ В ТОРБИ

При отглеждането на гъби печурка има няколко варианта за зареждане /поставяне/ на компостта в производствените помещения.

Виж още ...
ПОЛИВНО ДЪРВО

В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА !

Виж още ...
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ ПО ЗАДАНИЕ НА КЛИЕНТА

В гъбопроизводството, хранително-вкусовата промишленост, както и в много други отрасли се налага да се конструират и произвеждат машини по задание на клиента.

Виж още ...
ПРОФЕСИОНАЛНО КЛИМАТИЗИРАНЕ

Климатичните системи налагат наличие на енергийно стопанство и агрегати (чилъри или термопомпи) за производство на студена вода (глюкол), системи за овлажняване на въздуха, климатични камери, вентилационни системи, специализирани системи за автома

Виж още ...
РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ Виж още ...
СЛАМОРЕЗКА

Тази сламорезна машина е предназначена за нарязване на слама с размер, отговарящ на технологичните изисквания при производството на субстрат за гъби кладница.

 

Виж още ...
СТЕЛАЖИ ЗА КЛАДНИЦА

Отглеждането на гъби кладница ,чрез използване на стелажи оптимизира производството и увеличава добивите от единица площ.

ПРЕДИМСТВА:

Виж още ...